Przejdź do treści

Beneficjent
PHU ELKA RADOSŁAW MICZYŃSKI
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich 

„Wprowadzenie innowacji procesowej związanej z etapem pozyskiwania i obsługi klientów poprzez zastosowanie cyfrowych rozwiązań gromadzenia, analizowania i przetwarzania danych w firmie PHU ELKA Radosław Miczyński”

Głównym celem projektu jest zasadnicza zmiana procesów biznesowych firmy poprzez wdrożenie rozwiązania informatycznego związanego z etapem pozyskiwania i obsługi klientów poprzez zastosowanie cyfrowych rozwiązań gromadzenia, analizowania i przetwarzania danych.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wartość projektu: 285 400.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 242 590.00 PLN
Projekt realizowany w okresie 01.07.2022 – 28.02.2023