Przejdź do treści

CERTYFIKATY ISO

System Zarządzania Jakością (ISO 9001:2015) pełni w naszej firmie bardzo ważną rolę. Dzięki jego zastosowaniu jesteśmy w stanie zapewnić stałą i wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Procedury oraz procesy, które stosujemy w celu zachowania jakości, są spełnieniem wymagań, jakie stawiają przed nami Klienci.

Norma ISO 27001 (lub ISO/IEC 27001) to międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI). Norma ta określa wymagania dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.