strona główna | poczta | logowanie | mapa strony
Dostawa sprzętu niezbędnego do uruchomienia platformy
Wilkanowo, dnia 11 lutego 2015 r.

W związku z przeprowadzonym konkursem ofert w trybie zapytania o cenę dotyczącym realizacji I etapu projektu "Platforma B2B monitoringu systemów teleinformatycznych" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki.

© ELKA Systemy Informatyczne 2010-2018