Paweł Walczak

Kierownik działu Usługi Informatyczne

Jakub Czyżniewski

Kierownik działu Wyciszenia

Radosław Miczyński

Właściciel

Iwona Lewicka

pracownik administracyjny

Tomasz Anyszko

Dyrektor Handlowy

Sebastian Nowak

specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

Paweł Łada

specjalista ds. ochrony danych osobowych

Marcin Miśków

Kierownik działu Hurtownia stali

Paweł Sztyber

magazynier

Robert Szydlak

z-ca kierownika działu

Krzysztof Borysewicz

zaopatrzenie

Monika Sztyber

Specjalista d/s Zaopatrzenia