Jakub Czyżniewski

Kierownik działu Wyciszenia

Robert Szydlak

z-ca kierownika działu

Krzysztof Borysewicz

zaopatrzenie

Monika Sztyber

Specjalista d/s Zaopatrzenia

Krzysztof Mirowski

brygadzista

Radosław Błażuk

brygadzista