Jakub Czyżniewski

Kierownik działu Wyciszenia

Robert Szydlak

z-ca kierownika działu

Krzysztof Borysewicz

zaopatrzenie

Monika Sztyber

Zaopatrzenie

Krzysztof Mirowski

brygadzista

Radosław Błażuk

brygadzista