Paweł Walczak

Kierownik działu Usługi Informatyczne
605 426 826

Tomasz Koryzma

z-ca kierownika działu

Rafał Adamczewski

serwisant

Tomasz Matulewicz

serwisant

Bartosz Radzikowski

serwisant

Tomasz Bartoszak

serwisant

Joanna Wierzchoń

serwisant