Paweł Walczak

Kierownik działu Usługi Informatyczne

Tomasz Koryzma

z-ca kierownika działu

Rafał Adamczewski

serwisant

Tomasz Bartoszak

serwisant

Joanna Wierzchoń

serwisant

Wojciech Semegin

serwisant