Radosław Miczyński

Właściciel

Iwona Lewicka

pracownik administracyjny

Tomasz Anyszko

Dyrektor Handlowy

Sebastian Nowak

specjalista ds. bezpieczeństwa informacji

Paweł Łada

specjalista ds. ochrony danych osobowych
885 960 500

Marcin Miśków

Kierownik działu Hurtownia stali
691 610 097

Paweł Sztyber

magazynier

Maciej Szubart

zaopatrzenie

Jakub Czyżniewski

Kierownik działu Wyciszenia