strona główna | poczta | logowanie | mapa strony
Archiwum
Innowacyjna gospodarka

W dniu 5 marca 2010 r. firma PHU ELKA Radosław Miczyński zawarła z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 8.2, "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B", oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, umowę o numerze WND-POIG.08.02.00-08-04309 o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu zatytułowanego "Uruchomienie i integracja platformy serwerowo-komunikacyjnej typu B2B"
LRPO

W dniu 11 maja 2010 r. firma PHU ELKA Radosław Miczyński zawarła umowę o numerze RPLB.02.03.00-08-067/09-00 na dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych. Umowa dotyczy dofinansowania realizacji projektu Wdrożenie zarządzania jakością ISO 9001-2008.
© ELKA Systemy Informatyczne 2010-2018