strona główna | poczta | logowanie | mapa strony
Wilkanowo dnia 1 października 2010.

W związku z przeprowadzonym konkursem ofert w trybie zapytania o cenę dotyczącym realizacji III etapu projektu "Trzy systemy B2B wraz z usługami wdrożeniowymi i szkoleniowymi" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Przedstawiamy poniżej wyniki konkursu:

Wybór najkorzystniejszej oferty
Hurtownia stali
Akustyka i wyciszanie
Usługi informatyczne
Aplikacje internetowe
© ELKA Systemy Informatyczne 2010-2017