strona główna | poczta | logowanie | mapa strony
Dostawa sprzętu teleinformatycznego
Wilkanowo dnia 15 lipca 2010.

W związku z przeprowadzonym konkursem ofert w trybie zapytania o cenę dotyczącym realizacji II etapu projektu "Uruchomienie i integracja platformy serwerowo-komunikacyjnej typu B2B" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Przedstawiamy poniżej wyniki konkursu:

Wybór najkorzystniejszej oferty
Hurtownia stali
Akustyka i wyciszanie
Usługi informatyczne
Aplikacje internetowe
© ELKA Systemy Informatyczne 2010-2017