strona główna | poczta | logowanie | mapa strony
LRPO
W dniu 11 maja 2010 r firma PHU ELKA Radosław Miczyński zawarła umowę o numerze RPLB.02.03.00-08-067/09-00 na dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego, Działanie 2.3 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych. Umowa dotyczy dofinansowania realizacji projektu Wdrożenie zarządzania jakością ISO 9001-2008.
© ELKA Systemy Informatyczne 2010-2018