strona główna | poczta | logowanie | mapa strony
Innowacyjna gospodarka
W dniu 30 czerwca 2014 r. firma PHU ELKA Radosław Miczyński zawarła z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 8.2, "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B", oś priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyj- ności gospodarki, umowę o numerze WNP-POIG.08.02.00-08-004/14 o współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu zatytułowanego "Platforma B2B monitoringu systemów teleinformatycznych"
W związku z realizacją projektu "Platforma B2B monitoringu systemów teleinformatycznych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki. Firma PHU ELKA Radosław Miczyński zaprasza do składania ofert w trybie zapytania o cenę.

"Dostawa sprzętu niezbędnego do uruchomienia platformy"
będąca I etapem realizacji projektu.

"Dostawa oprogramowania systemu B2B i wdrożenie systemu"
będąca II etapem realizacji projektu.

Platforma B2B monitoringu systemów teleinformatycznych
Hurtownia stali
Akustyka i wyciszanie
Usługi informatyczne
Aplikacje internetowe
© ELKA Systemy Informatyczne 2010-2017