Paweł Walczak

Kierownik działu Usługi Informatyczne
605 426 826

Tomasz Koryzma

z-ca kierownika działu

Rafał Adamczewski

Serwisant

Tomasz Matulewicz

Serwisant

Tomasz Bartoszak

Serwisant

Joanna Wierzchoń

Serwisant